Marihuana, Wymioty i Śmierć

Śmiertelne Przypadki Po Wielokrotnych Wymiotach Spowodowanych Używaniem Konopi Indyjskich

Zespół lekarzy z Kanady opisał przypadek 22-letniej kobiety, która zmarła w wyniku zatrzymania akcji serca. Jako możliwą przyczynę wymienia się zespół hiperemii kannabinoidowej.

Jej serce biło powoli, kiedy została przyjęta na oddział ratunkowy. W klinice stwierdzono, że 22-latka ma niebezpiecznie niski poziom potasu. Potas jest elektrolitem, który m.in. wpływa na pobudliwość komórek mięśniowych. Zbyt niski poziom potasu osłabia mięśnie gładkie i może powodować zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca.

Pomimo podaniu pacjentce roztworu elektrolitów z różnymi lekami, u 22-latki doszło do zatrzymania krążenia kilka godzin po przyjęciu do szpitala. Zespół medyczny podjął działania reanimacyjne, ale jej mózg był już trwale uszkodzony. Cztery dni później stwierdzono jej zgon.

Długoletnie Używanie Konopi Indyjskich i Częste Wymioty

22-latka zażywała marihuanę od swojego 14 roku życia. Od trzech i pół roku cierpiała na nawracające epizody wymiotów. Na sześć miesięcy przed śmiercią była z tego powodu kilkakrotnie hospitalizowana. Ataki wymiotów pojawiały się co miesiąc i trwały za każdym razem około tygodnia. Na podstawie objawów zespół leczący przyjął, że u pacjentki wystąpił zespół hiperemii kannabinoidowej, który charakteryzuje się nawracającymi epizodami wymiotów. Silne wymioty mogą zaburzać równowagę elektrolitową i powodować zaburzenia rytmu serca.

Podczas każdego leczenia młoda pacjentka otrzymywała leki i porady, aby zaprzestała używania marihuany. Podczas jednego z tych zabiegów stwierdziła, że już od ponad trzech miesięcy nie używa marihuany. Ponieważ wymioty nie ustępowały, znowu zaczęła palić.

U pacjentki występowały również inne czynniki ryzyka. Na przykład, otrzymywała leki, które mogą również zwiększać ryzyko arytmii serca. Zespół medyczny wykazał również genetyczne ryzyko pewnych chorób serca u 22-latki. Nie jest jednak możliwe dokładne określenie, w jakim stopniu i który z czynników ryzyka spowodował u niej zatrzymanie krążenia. Możliwe jest złożone współdziałanie różnych czynników ryzyka, ale decydującą rolę odgrywają wymioty i wynikający z nich niedobór potasu.

Zaprzestanie Używania Konopi Indyjskich Głównym Warunkiem Wyzdrowienia

W 2004 roku po raz pierwszy w literaturze naukowej opisano zespół hiperemii kannabinoidowej. Dokładna przyczyna napadów wymiotnych jest nadal niejasna. Zakłada się, że długotrwałe używanie marihuany wpływa na układ regulacji hormonalnej poprzez układ endokannabinoidowy, który między innymi kontroluje trawienie.

Jak dotąd nie odkryto skutecznego sposobu leczenia farmakologicznego. Ważnym warunkiem powrotu do zdrowia jest zaprzestanie używania konopi indyjskich. W tym kontekście wspomina się o minimalnym okresie trzech miesięcy, ponieważ konopie indyjskie są przechowywane w tkance tłuszczowej przy ciągłym stosowaniu i potrzebują dużo czasu, aby się stamtąd rozłożyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © JamaicaSeeds.pl - Ciekawostki, informacje o marihuanie, konopi, CBD, THC.