Młodzież nie głupieje od palenia trawki

dziecko-cannabis-joint-palenie-marihuana-1

W 2012 opublikowano bardzo cenione badania, z których wynikało, że palenie marihuany w młodym wieku obniża IQ. Przebadano wtedy około tysiąca probantów, towarzysząc im od 7. do 38. roku życia. Przeprowadzano u nich regularne testy IQ, z takim skutkiem, że wśród regularnych palaczy marihuany IQ spadło o kilka punktów.

Jednak ostatnie badania z Londynu i Bristolu nie mógły potwierdzić tego wyniku…

Naukowcy zadali sobie pytanie „Czy IQ i wyniki w nauce młodych ludzi ma związek z ich konsumowaniem marihuany?”

W badaniu wzięło udział 2235 młodocianych osób, którzy do 15. roku życia zażywali 0 do ponad 100 razy konopie. Po ocenie wyników i uwzględnieniu innych czynników, takich jak palenie papierosów, naukowcy nie mogli stwierdzić żadnych różnic ani w IQ, ani w wynikach nauki pomiędzy młodymi ludźmi, którzy już co najmniej 50 razy zażywali marihuanę i tymi, którzy nigdy nie palili skręta.

Zażywanie konopi indyjskich nie może zatem być stawiane w bezpośrednim w kontekście ze spadkiem IQ lub pogorszenia wyników w szkole. Podobne wyniki miały też badania Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles.

Tam badano inteligencję bliźniaków od 9. do 12. roku życia, i ponownie w wieku 17 do 20 lat. Konsumenci marihuany mieli w prawdzie gorsze wyniki badań w odniesieniu do inteligencji krystalicznej (wiedzy) w porównaniu z grupą, któa nigdy nie paliła, jednak opiera się to jedynie na wprawie i jest zależne od środowiska. Palący pacjenci nie wykazywali niższego IQ niż ich niepalące rodzeństwo.

Nie stwierdzono korelacji między zażywaniem narkotyków i obserwowanym spadkiem IQ.

Można raczej przypuszczać, że to pewne czynniki środowiskowe mają negatywny wpływ na inteligencję danej osoby i działają zachęcająco na stosowanie marihuany. Jakie to są czynniki, nie udało się naukowcom wyjaśnić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © JamaicaSeeds.pl - Ciekawostki, informacje o marihuanie, konopi, CBD, THC.