Silna Trawa, Silny Strach?

Palenie trawki może wywołać strach, czasem nawet panikę. W niedawno przeprowadzonym badaniu zbadano, czy używanie konopi indyjskich o dużej mocy zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń lękowych.

„Był taki czas, kiedy byłam naćpana i doznawałam takich stanów lękowych, że było to nie do zniesienia i dla mnie i dla wszystkich wokół mnie.” W swoim raporcie 25-letnia Lea pisze, że konsekwencje palenia marihuany miały również negatywny wpływ na jej codzienne życie. Podjęła więc decyzję o rzuceniu spożywania marihuany.

Istnieją również dowody wynikające z przeprowadzonych badań, że konopie indyjskie zwiększają ryzyko wystąpienia zaburzeń lękowych. Według ostatniego badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii ważnym aspektem konsumpcji może być stężenie substancji czynnej THC w konopiach indyjskich. Chodzi tutaj o szczególnie silne szczepy marihuany. Jeśli zawartość THC jest wyższa niż 10 procent, konopie indyjskie można określić jako bardzo silne.

Częste Spożywanie Silnego Cannabisu Ma Związek z Występowaniem Stanów Lękowych

Lindsey Hines i jej zespół badawczy badali, w jaki sposób używanie konopi indyjskich o dużej mocy wiąże się ze zdrowiem psychicznym i używaniem innych narkotyków. Zespół wykorzystał dane z dużego badania z udziałem prawie 14 000 osób. Badanie zostało oparte na danych 1 087 osób w wieku 24 lat, które zgłosiły używanie konopi indyjskich w ostatnim roku. 13 procent z nich nazwało marihuanę o dużej mocy, taką jak odmiana Skunk, podczas gdy reszta uczestników spożywała głównie zwykłą marihuanę lub haszysz.

Porównanie grup wykazało, że osoby, które preferują konopie indyjskie o dużej mocy, na ogół częściej też ją palą. Osoby te były aż o 4 razy bardziej skłonne do konsumpcji przynajmniej raz w tygodniu. W związku z tym odpowiednio większy był również odsetek osób, dla których konsumpcja już doprowadziła do problemów.

Hines i jej zespół byli również w stanie wykazać, że osoby używające konopi indyjskich o dużej mocy są bardziej narażone na zaburzenia lękowe. Związek ten jest niezależny od innych ważnych czynników, takich jak częstotliwość stosowania lub objawy depresyjne w okresie dojrzewania.

Stwierdzono także różnice między tymi dwiema grupami w przypadku innych problemów ze zdrowiem psychicznym lub używania innych narkotyków. Jeśli w obliczeniach uwzględniono inne ważne czynniki, takie jak problemy psychologiczne w wieku młodzieńczym lub częstotliwość konsumpcji, różnica grupowa zanikała.

W szczególności decydująca jest prawdopodobnie częstotliwość konsumpcji. Oznacza to, że w przypadku innych problemów ze zdrowiem psychicznym nie tyle chodzi o to, jak silna jest trawa, a bardziej o to, jak często spożywa się konopi indyjskich. Jedynie zaburzenia lękowe wydają się być związane z preferencjami dla szczepów konopi indyjskich o wysokiej potencji, niezależnie od częstotliwości ich używania.

Nie Można Wskazać Przyczyny

Zespół badawczy zwraca uwagę, że nie można jednoznacznie wskazać tutaj żadnej przyczyny. Dlatego też można też przypuszczać, że konsumenci marihuany sięgają po nią, ponieważ mają problemy psychologiczne.

Niezależnie od kwestii przyczyny i skutku, należy jednak założyć, że palenie ma na ogół negatywny wpływ na zdrowie psychiczne, jeśli już istnieją jakiekolwiek jego uszczerbki. Wykazano, że palenie ma negatywny wpływ na przebieg i skuteczność leczenia chorób psychicznych. Kto cierpi na chorobę psychiczną, powinien powstrzymać się od używania marihuany, tak jak zrobiła to Lea.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © JamaicaSeeds.pl - Ciekawostki, informacje o marihuanie, konopi, CBD, THC.