Jak Narkotyki Wpływają Na Nasze Geny

Zażywanie narkotyków, takich jak kokaina, metamfetamina czy opioidy, może prowadzić do odmiennego odczytywania genów. W podsumowującym artykule wyjaśniono, jakie są tego konsekwencje.

Nasz materiał genetyczny można sobie wyobrazić jako książkę, która zawiera instrukcje budowy wszystkich komórek naszego ciała. Genom opisuje całość naszych genów. Geny z kolei zawierają plany konstrukcyjne dla pewnych białek, które są ważne dla funkcjonowania poszczególnych komórek. W zależności od potrzeb geny są odczytywane, aby wyprodukować białka.

Wpływy Środowiskowe Mają Wpływ Na To, Które Geny Są Odczytywane

Jednak nie wszystkie geny są odczytywane. Jednym z powodów mogą być chemiczne zmiany w genach. Na przykład niektóre geny są trudne lub niemożliwe do odczytania. To tak, jakby w książce pojedyncze słowa zostały wykreślone. Inne geny, z kolei wydają się być niczym wyróżnione i dlatego są czytane częściej. Terminem technicznym dla tego procesu jest epigenetyka.

To, które miejsca w naszym genomie są zaznaczone lub przekreślone, może zmienić się w ciągu życia. Styl życia odgrywa tu decydującą rolę. Jednym z aspektów jest zażywanie narkotyków.

Zespół badawczy z Chin wokół Jie Yan i Shuliang Niu zajmował się tym tematem. W artykule podsumowującym podano, w jaki sposób kokaina, metamfetamina lub opioidy wpływają na czytelność genów.

Epigenetyka Zmienia Sposób Funkcjonowania Systemu Nagród

Kluczową obserwacją było to, że zażywanie kokainy, metamfetaminy lub opioidów u zwierząt laboratoryjnych spowodowało, że inne geny zostały wyróżnione lub przekreślone. W rezultacie niektóre geny są odczytywane częściej, a inne rzadziej. Dotyczy to przede wszystkim genów zawierających instrukcje budowy białek regulujących system nagradzania. System nagradzania jest częścią mózgu i odpowiada za to, że czujemy się dobrze, gdy doświadczamy czegoś przyjemnego lub wykonujemy zadanie.

Skutkiem tego jest to, że zmienia się sposób działania systemu nagród. Częste zażywanie narkotyków zmienia sposób, w jaki mózg reaguje na bodźce. Inne rzeczy, które zwykle wywołują w nas przyjemne uczucia, takie jak smaczne jedzenie, tracą na znaczeniu.

W badaniach na zwierzętach zmiany epigenetyczne mogły być związane ze zwiększoną podatnością na uzależnienie. Zmiany epigenetyczne mogą zatem wyjaśniać, dlaczego system nagradzania zmienia się w przypadku częstego zażywania narkotyków. Z punktu widzenia zespołu badawczego można sobie wyobrazić, że epigenetyka może stanowić punkt wyjścia w leczeniu uzależnienia od substancji. Jednak leki oparte na epigenetyce są nadal we wczesnym stadium rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © JamaicaSeeds.pl - Ciekawostki, informacje o marihuanie, konopi, CBD, THC.