Używanie Narkotyków Może Powodować Rozpad Włókien Mięśniowych

Spożywanie narkotyków może uszkodzić mięśnie. W niedawnej metaanalizie zbadano, które narkotyki są szczególnie niebezpieczne.

Ekstremalne obciążenia sportowe mogą być wyzwalaczem rozpadu włókien mięśniowych, ale także wypadki, choroby lub niektóre leki. Jest to obraz choroby, która jest nazywana rabdomiolizą.

Zespół naukowców z Iranu i USA wskazuje w metaanalizie, że zażywanie narkotyków również może powodować rabdomiolizę. Naukowcy zbadali, które narkotyki są szczególnie zaangażowane w powstanie tej choroby.

Heroina oraz Amfetaminy Jako Najczęstsza Przyczyna

W celu dokonania tak obszernej analizy, zespół badaczy ocenił łącznie 57 badań z ponad 3 milionami pacjentek i pacjentów, którzy ze względu na spożywanie narkotyków trafili do szpitala. Jak pokazują wyniki tych badań, uszkodzenia mięśni występują najczęściej u tych osób, które musiały być leczone z powodu zatrucia heroinowego. U 57 procent tych osób zaobserwowano oznaki rabdomiolizy.

Na drugim miejscu listy środków wywołujących rozpad włókien mięśniowych znajdują się amfetaminy. W przypadku metaamfetaminy było to 40% pacjentów, w przypadku amfetaminy – 27% i w przypadku ekstazy – 20%. Również kokaina odgrywa tutaj bardzo dużą rolę. U 27% leczonych pacjentów i pacjentek spożywających kokainę odkryto oznaki rabdomiolizy.

Różne Przyczyny Rozpadu Włókien Mięśniowych Spowodowanego Narkotykami

Jak można wytłumaczyć rozpad włókien mięśniowych przez zażywanie narkotyków? Ogólnie rzecz biorąc, należy założyć wzajemne oddziaływanie różnych czynników. Toksyczne działanie substancji może bezpośrednio uszkodzić mięśnie. Ponadto zażywanie narkotyków jest trudnym zadaniem dla organizmu. Może to prowadzić do niedostatecznego zaopatrzenia mięśni w składniki odżywcze. Należy również wziąć pod uwagę skurcze mięśni, na przykład gdy dana osoba w wyniku zażywania narkotyków pozostaje przez dłuższy czas nieprzytomna.

Narkotyki pobudzające, takie jak amfetamina lub kokaina, powodują również kurczenie się naczyń krwionośnych i niedostateczne zaopatrzenie komórek mięśniowych. Innym ryzykiem związanym ze spożywaniem używek jest niebezpiecznie wysoki wzrost temperatury ciała, zwany hipertermią. Może to znacząco przyczynić się do rozpuszczenia włókien mięśniowych.

Ciężkie Przypadki Rabdomiolizy Mogą Zakończyć Się Śmiercią

Rabdomioliza może objawiać się bólem lub pozostać niezauważona. Szczególnie w łagodniejszych przypadkach rozpad włókien mięśniowych może przebiegać bezobjawowo. Jednak u niektórych mogą wystąpić objawy, takie jak ból mięśni lub osłabienie mięśni. Mocz może stać się czerwonawo-brązowy. Przyczyną jest pewne białko, które jest uwalniane podczas rozpadu mięśni i wydalane z moczem.

W ciężkich postaciach rozpadu włókien mięśniowych mogą wystąpić powikłania zagrażające życiu, które wymagają intensywnej opieki medycznej. Zdarzają się przypadki, gdy rabdomioliza powoduje ostrą niewydolność nerek. Może to również dotyczyć mięśnia sercowego. Jest to związane z uwalnianiem potasu podczas rozpuszczania włókien mięśniowych. Potas kontroluje aktywność mięśni, a tym samym mięsień sercowy. Nadmiar potasu we krwi może prowadzić do zatrzymania mięśnia sercowego, nawet u bardzo młodych osób.

Źródła:

Amanollahi, A., Babeveynezhad, T., Sedighi, M., Shadnia, S., Akbari, S., Taheri, M., Besharatpour, M., Jorjani, G., Salehian, E., Etemad, K. & Mehrabi, Y. (2023). Incidence of rhabdomyolysis occurrence in psychoactive substances intoxication: a systematic review and meta-analysis. Scientific Reports, 13, 17693. https://doi.org/10.1038/s41598-023-45031-4

Nikolova, M., Kotseva, V. , Monov, D. , Genov, D. , Voikova, P. , Ananiev, J. , Tanova, R. , Kundurdjiev, A. , Gancheva, R. and Vlahov, Y. (2022). Rhabdomyolysis after the Intake of Illicit Drugs as a Cause of Acute Renal Failure. Open Journal of Nephrology, 12, 482-488. https://doi.org/10.4236/ojneph.2022.124047

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © JamaicaSeeds.pl - Ciekawostki, informacje o marihuanie, konopi, CBD, THC.