CT3 Czyli Egzotyczny Analog THC o Wysokim Potencjale Medycznym

Kannabinoidy, takie jak THC, mają bardzo wysoki potencjał leczniczy, co zdążyło już dotrzeć do szerokiej grupy społeczeństwa. Oprócz THC istnieje jeszcze wiele jego innych pochodnych, które wyróżniają się szczególnymi zaletami w zastosowaniach medycznych. Na przykład 11-hydroksy-THC ma szczególnie długi czas działania, a Delta-8-THC powoduje znacznie mniej skutków ubocznych typowych dla konopi indyjskich, takich jak, na przykład, paranoja.

Oprócz pochodnych istnieją jeszcze inne formy podstawowych substancji czynnych, a mianowicie analogi. Przede wszystkim ważne jest, aby zrozumieć, jaka jest różnica między pochodnymi i analogami.

W przypadku pochodnej do istniejącej grupy substancji dodaje się kolejną grupę substancji. Na przykład grupa hydroksylowa może być dodana do THC w 11 miejscu, co daje 11-hydroksylowy THC. Analog jest strukturalnie praktycznie identyczną substancją, do której nie dodano żadnej innej grupy substancji, ale zastąpiono istniejącą część cząsteczki inną. Jednym z tych analogów THC o wysokim potencjale terapeutycznym jest CT3.

Znany Od Końca Lat 90-Tych

CT3 został po raz pierwszy opracowany i opatentowany przez Atlantic Pharmaceuticals pod koniec lat 90-tych. Dokładna nazwa chemiczna tego kannabinoidu to Dimethylheptyl-delta-8-THC. Cechą charakterystyczną tego kannabinoidu jest to, że ma on działanie lecznicze podobne do THC, ale bez efektów psychoaktywnych. Przyczyną braku działania psychoaktywnego jest fakt, że wiąże się znacznie silniej z receptorem CB2 niż z receptorem CB1.

W ten sposób dany kannabinoid może być również interesujący dla pacjentów, którzy nie tolerują THC z powodu wcześniejszej psychotycznej choroby lub dla pacjentów, którzy nie chcą być ograniczeni przez efekty psychoaktywne THC w codziennym życiu. Osoby z wcześniejszymi chorobami psychicznymi mogłyby skorzystać z takich niepsychoaktywnych analogów THC.

Bardzo Skuteczny w Leczeniu Bólu Neuropatycznego

Pierwsze badanie kliniczne na ludziach zostało przeprowadzone w 2002 roku pod kierownictwem Matthiasa Karsta w Szkole Medycznej w Hanowerze. W tym randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą oceniano działanie przeciwbólowe u 21 ochotników z bólem neuropatycznym.

Pacjentów podzielono na dwie grupy. Jedna grupa otrzymywała placebo, a druga CT3. W pierwszym tygodniu pacjenci z grupy CT3 otrzymywali 4 kapsułki po 10 mg na dobę, a w drugim tygodniu 8 kapsułek po 10 mg na dobę w 2 podzielonych dawkach. W trakcie badania w porównaniu z grupą placebo natychmiast wykazano drastyczne zmniejszenie bólu neuropatycznego.

Działanie było najsilniejsze po 3 godzinach od podania leku i ustępowało w znacznym stopniu po 8 godzinach. W celu określenia ilościowego natężenia bólu w czasie trwania leczenia służyła skala VAS. Jest to standardowa skala służąca do określania intensywności bólu neuropatycznego. W grupie CT3 zaobserwowano zmniejszenie bólu podobne jak w przypadku działania THC, ale bez efektu psychoaktywnego. U żadnego z badanych nie odnotowano znaczących działań niepożądanych.

Dawno Zapomniany, Ale Odkryty Na Nowo

Pomimo tych obiecujących wyników badań, CT3 na wiele lat popadł w zapomnienie. Dopiero w ostatnich latach badania ponownie zaczęły interesować się potencjałem tego kannabinoidu. Od 2016 roku CT3 staje się coraz bardziej przedmiotem badań naukowych. Początkowo na mysim modelu stwierdzono, że CT3 ma bardzo silne działanie przeciwzapalne i przeciwwłóknieniowe. Zwłóknienie oznacza blizny w tkance, która jest zwykle wywoływana przez procesy zapalne i poważnie ogranicza dotknięty narząd. Na przykład zwłóknienie płuc może prowadzić do zagrażających życiu powikłań, ponieważ ubytki tkanek ograniczają wymianę tlenu.

To może sprawić, że CT3 stanie się jednym z najbardziej obiecujących kandydatów dostępnych do tej pory przeciwko chorobom takim jak stwardnienie rozsiane, zwłóknienie płuc czy mukowiscydoza. Od 2018 roku trwa kilka badań fazy 2 i fazy 3 nad CT3 pod kątem dokładnie tych efektów. Chociaż ostateczne wyniki nie są jeszcze znane, już teraz można zaobserwować działanie przeciwzapalne przewyższające działanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Podczas gdy obecnie stosowane NLPZ ograniczają jedynie stan zapalny, CT3 wydaje się być w stanie zwalczać przyczynę poprzez oddziaływanie na procesy wewnątrzkomórkowe. Podczas gdy niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) często wiążą się z poważnymi działaniami niepożądanymi, w przypadku CT3 można oczekiwać, że będzie ono w przyszłości interesującym kannabinoidem w leczeniu szerokiego spektrum chorób zapalnych i zwłóknieniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © JamaicaSeeds.pl - Ciekawostki, informacje o marihuanie, konopi, CBD, THC.