Alkohol Stanowi Zagrożenie Również Na Elektrycznych Hulajnogach

Od prawie roku można poruszać się na e-hulajnogach również na drodze. Dane liczbowe dotyczące wypadków wskazują, że osoby używające alkoholu piły go stosunkowo często.

Alkohol Stanowi Zagrożenie Również Na Elektrycznych Hulajnogach, JamaicaSeeds.pl

Elektryczne hulajnogi są obecnie częścią krajobrazu wielu dużych miast. Niektóre z napędzanych elektrycznie hulajnóg stoją schludnie ustawione na chodniku, inne są kolorowo rozproszone. Mogą one brać udział w ruchu drogowym. Minimalny wiek pozwalający na jazdę e-hulajnogą to 14 lat.

Niektórzy mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że w odniesieniu do skuterów elektrycznych obowiązują te same ramy prawne, co w odniesieniu do innych pojazdów silnikowych, a dotyczy to również limitów zawartości alkoholu w ruchu drogowym. Kara za prowadzenie skutera elektronicznego pod wpływem alkoholu opiera się zatem na zasadach prowadzenia pojazdu silnikowego pod wpływem alkoholu.

Jak wynika ze wstępnych raportów, osoby biorące udział w wypadkach na e-hulajnogach wydają się być stosunkowo często pijane. Przykładowo w Kolonii, w Niemczech, tamtejsza policja w ciągu pierwszych pięciu miesięcy zgłosiła łącznie 104 wypadków drogowych, w których 109 osób odniosło obrażenia. Spośród 109 rannych, jedna trzecia znajdowała się pod wpływem alkoholu.

Ponadto policja kolońska zarejestrowała w tym samym okresie 178 przejazdów e-hulajnogą pod wpływem alkoholu. W 13 innych przypadkach kierowcy znajdowali się pod wpływem innych substancji odurzających. Berlińska policja poinformowała również, że pijaństwo jest jedną z głównych przyczyn wypadków przy korzystaniu z elektronicznych hulajnóg.

Wypadki z Udziałem Elektrycznych Hulajnóg Często Prowadzą Do Urazów Głowy

Wstępne badania pokazują, jakie urazy towarzyszą wypadkom z elektronicznymi hulajnogami. W niedawno opublikowanym opracowaniu Benjamin Breyer i jego zespół badają dane z USA na okres 2014-2018. Według badań, prawie jedna trzecia pacjentów doznała urazów głowy. Oznacza to, że wypadki z e-hulajnogą kończą się urazem głowy ponad dwukrotnie częściej niż wypadki na rowerze.

Według zespołu badawczego, osoby jeżdżące e-hulajnogami stosunkowo rzadko używają kasku. Jest to jednak wskazane ze względu na zwiększone ryzyko urazów głowy. Breyer i jego zespół zwracają uwagę, że badania nie dostarczają żadnych informacji na temat tego, czy osoby spożywały alkohol przed wypadkiem przy użyciu e-hulajnogi. Biorąc pod uwagę dane z Kolonii i Berlina, należy jednak założyć, że alkohol mógł odegrać tu pewną rolę.

Źródła:

Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung vom 6. Juni 2019 (BGBl. I S. 756) https://www.gesetze-im-internet.de/ekfv/eKFV.pdf

Pressemitteilung Polizei Köln (22.11.2019) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4447891

Pressemitteilung Polizei Berlin (17.09.2019) https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.847172.php

Namiri, N. K., Lui, H., Tangney, T., Allen, I. E., Cohen, A. J., & Breyer, B. N. (2020). Electric Scooter Injuries and Hospital Admissions in the United States, 2014-2018. JAMA Surgery, 155(4), 357-359.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Copyright © JamaicaSeeds.pl - Ciekawostki, informacje o marihuanie, konopi, CBD, THC.