Konopie Indyjskie w Chorobach Nerek i Pęcherza Moczowego

Nerki są ważnym narządem do filtrowania różnych toksyn z organizmu i wydalania ich z moczem. Ponadto odgrywają kluczową rolę w regulacji odpowiedniej ilości wody w organizmie i produkcji kilku ważnych hormonów. Przykładowo w nadnerczach produkowane są ważne hormony, takie jak kortyzon i kortyzol.

Przewlekłe choroby nerek mają często ciężki przebieg i znacznie skracają oczekiwaną długość życia. Są również jednymi z najdroższych chorób w systemie opieki zdrowotnej. Konwencjonalne opcje leczenia są często ograniczone i nierzadko taka choroba wymaga przeprowadzania dializy. Wiele typów komórek w nerkach posiada receptory CB1 i CB2, a najnowsze badania sugerują, że układ endokannabinoidowy w nerkach odgrywa kluczową rolę w rozwoju różnych chorób.

W związku z tym istnieje przypuszczenie, że konopie indyjskie lub kannabinoidy mogą być opcją leczenia niektórych chorób nerek. Również w chorobach pęcherza moczowego substancje z konopi okazują się skuteczne. Nawet opróżnianie pęcherza moczowego jest kontrolowane między innymi przez receptory kannabinoidowe.

Receptory Kannabinoidowe Biorąc Udział w Chorobach Nerek

Najnowsze badania sugerują, że nawet w nerkach w modulowaniu wielu procesów, a tym samym w potencjalnym rozwoju chorób, udział bierze układ endokannabinoidowy. Zarówno z próbek tkanek ludzkich, jak i z badań na odpowiednich hodowlach komórkowych wiadomo, że działanie antagonistyczne wobec receptora CB1 i jednoczesne działanie agonistyczne wobec receptora CB2 zmniejsza postęp nefropatii cukrzycowej.

Jest to włókniste uszkodzenie nerek będące późnym następstwem cukrzycy. Do tej samej modyfikacji receptorów kannabinoidowych dochodzi również w chorobach nerek związanych z otyłością. W tym przypadku można zaobserwować poprawę czynności nerek poprzez znaczne zmniejszenie stężenia albuminy w moczu. Jednym kannabinoidem, który ma dokładnie takie działanie na receptory, a mianowicie działanie antagonistyczne na receptor CB1, a także działanie agonistyczne na receptor CB2, jest na przykład CBD. Ważne jest, aby zrozumieć, że w opisanych chorobach nerek THC może być przeciwwskazane, ponieważ wykazuje agonistyczne działanie wobec receptora CB1.

Ponadto, z obserwacji na myszach, wiadomo, że antagonistyczne działanie na receptory CB1 w nerkach znacznie hamuje zwłóknienie i stany zapalne wywołane stresem oksydacyjnym. Wykazano również, że CBD zmniejsza również właściwości uszkadzające nerki niektórych leków cytotoksycznych stosowanych w leczeniu raka nerki. Szczególnie podczas stosowania leku cytostatycznego cisplatyny dochodzi do częstszego uszkodzenia zdrowych komórek nerek. W ten sposób CBD w terapii raka może w przyszłości znacznie zmniejszyć takie skutki uboczne.

Kannflavina A Jako Kandydat Przeciw Nowotworom Pęcherza Moczowego

Bardziej nieznaną substancją z konopi jest kannflawina A. Substancja ta, jak sama nazwa wskazuje, należy do grupy flawonoidów. Kanadyjskie badanie z 2022 roku wykazało, że ten flawonoid może być potencjalnym kandydatem w leczeniu raka pęcherza moczowego. W eksperymencie in vitro stwierdzono, że kannflawina A może znacznie hamować wzrost komórek nowotworowych. Przeprowadzono hodowle komórkowe z odpowiednimi komórkami nowotworowymi i zbadano, w jaki sposób kannaflawina A może mieć działanie przeciwnowotworowe.

Okazało się, że w hodowli ten flawonoid zabijał 50% komórek nowotworowych. Zasada jego działania opiera się na apoptozie, czyli mechanizmie autodestrukcji, który jest uruchamiany w komórce nowotworowej bez uszkadzania zdrowych komórek. Apoptoza jest aktywowana przez reakcję kannflawiny A z białkiem komórkowym kaspazy-3. Wykazano również, że kannaflawina A wykazuje działanie synergiczne z takimi cytostatykami jak gemcytabina i cisplatyna. Może to być kluczowe nowe podejście do leczenia raka pęcherza moczowego w przyszłości, gdy konwencjonalne leki cytotoksyczne nie będą wystarczały.

Konopie Indyjskie w Zaburzeniach Pęcherza Moczowego

W brytyjskim badaniu z 2013 roku zbadano potencjał ekstraktów z konopi indyjskich w zaburzeniach nietrzymania moczu związanych ze stwardnieniem rozsianym. 630 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej ekstrakt z konopi indyjskich lub środka placebo. W grupie otrzymującej ekstrakt z konopi indyjskich uzyskano redukcję dolegliwości o 25%, podczas gdy w grupie otrzymującej placebo nie zaobserwowano żadnych zmian. Bardzo obiecującym kannabinoidem wydaje się być tutaj również coraz bardziej popularne CBG.

Ten kannabinoid w ostatnich latach wraz z CBD zyskuje coraz większą popularność i jest obecnie przedmiotem niektórych badań. Szczególnie interesujące farmakologicznie w tym kannabinoidzie jest to, że działa on nie tylko na konwencjonalne receptory kannabinoidowe, ale także oddziałuje z neuroprzekaźnikiem – acetylocholiną. CBG może znacznie złagodzić objawy podrażnienia pęcherza. Jego działanie polega na tym, że zmniejsza on skurcze wywołane przez substancję przekaźnikową acetylocholinę w pęcherzu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © JamaicaSeeds.pl - Ciekawostki, informacje o marihuanie, konopi, CBD, THC.